• Hakkında.
 • internet ne zaman bulundu


  internet ne zaman bulundu

  kaç

  dünyada da internetin doğum tartışmalı bir konu. Çağımızın en önemli bilgi erişim iletişim aracı İnternetin, 1969, 1974 1983 olarak üç ayrı doğum bulunduğu belirtiliyor. 33 yıl önce, 2 Eylül 1969′da iki bilgisayarın birbirine bağlanarak oluşturduğu şebeke bu şebekeye verilen ARPANET, çoğu uzmana göre İnternetin babası olarak kabul ediliyor. Bazı uzmanlara göre ise, 1970′lerin başında, ABD genelinde 10 ayrı sitede, fakat aynı şebekede iletişim kurma imkanı sağlayan ARPANET, 1974 diğer şebekelerle de iletişim imkanı sağlamasıyla gerçek anlamda internetin temelini oluşturdu. Yine bir kısım uzmanlara göre, 1983 oluşturulan standart ile şu anda kullanılan İnternetin temeli atıldı.

  1957′lerden bu güne…

  Tüm bunlara ilave olarak internetin temelleri olan bilgisayarları birbirleriyle konuşturma çalışmalarının 1957 yılına kadar gittiğini hatırlatmamız gerek. Bazı kaynaklara göre ise, internetin temelleri 1962 J.C.R. Licklider’in Amerika’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology’de (MIT) tartışmaya açtığı “Galaktik Ağ” kavramına dayanıyor. Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi’nin (DARPA -Defense Advensed Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti. MIT’de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile ‘konuşmasını’ ise 1965 gerçekleştirdi.
  1966 yılı sonunda Roberts DARPA’da çalışmaya başladı “ARPANET” isimli projesi önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 dört merkezle yapıldı ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. ARPANET’i oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi.

  İlk e-posta 1971′de gönderildi

  Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı. 1971 Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol)ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararsı Bilgisayar İletişim Konferansı (ICCC- International Computer Communications Conference) isimli Konferansta, ARPANET’in NCP ile başarılı bir demontrasyonu gerçekleştirildi. Yine bu yıl içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı. Kullanım yüzde 35 Dünyadaki ilk elektronik postayı web sitesinin kurulmasında 20 yıl önce yani 1971′de Ray Tomlinson gönderdi.NCP’DEN daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol, 1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolu (Transmission Control Protokol/ protokol – TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IP bugün varolan ağının ana halkası olarak yerini aldı. İlk servis sağlayıcı 1990′da kuruldu. İnternet’in temeli sayılan ilk web sitesi ise 12 Aralık 1991′de Stanford Üniversitesi’nden ABD’li Paul Kunz yaratıldı. İlk web sitesi üç satırdan oluşuyordu

  kaynak

  AYRICA

  çıkmış

  İnternetin

  Günümüz hayatının vazgeçilmez parçası olan aslında çok kısa bir geçmişe sahip. Amerika Savunma Bakanlığı bazı Amerikan Üniversiteleri başlatılan bir proje günümüz sanal aleminin temelini oluşturuyor.

  Arpanet adlı bu proje 1970 hayata geçti. Arpanet başta sadece 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir ağdan ibaretti özel kullanıcılara kapalıydı. 70’li yıllar fikrinin hızla geliştiği yıllar oldu. Elektronik posta çıktı İngiltere Kraliçesi’nin 1976 ilk e-mailini göndermesiyle fikri popüler hale gelmeye başladı.
  80’li yıllar teknolojik açıdan önemli adımlara sahne oldu. Alan adlarının ilk olarak kullanılmaya başlandığı 1984 ‘host’ sayısı ancak 1000’di. İnternette patlama yaşandığı dilimi ise hiç kuşkusuz 1990’lar.
  Dünya bildiğimiz anlamıyla internetle yani ‘World Wide Web’ deyimiyle 1991’de tanıştı. Host sayısı her yıl katlanarak artıyordu. 1994’te gelindiğinde internetteki site sayısı 10 bine, host sayısı ise 3 milyona ulaşmıştı girişimciler bu yeni dünyada yepyeni kazanç kapıları olduğunu farketmişti.
  Bankalar alışveriş merkezleri sanal şubelerini açmaya başladı. İlk radyosu yayına başladı. Hükümetler başta olmak üzere pek çok organizasyon web sitesi açtı. Yepyeni bir pazarlama ekonomi anlayışı doğuyordu.
  1994’te internetteki ilk reklam ekranlara düştü. 1995’te Hong Kong’da ilk hacker yakalandı. 1995’te alan adı isimleri paralı oldu. Netscape Microsoft arasında yazılım savaşları başladı.

  TÜRKİYEDE İNTERNET TARİHİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

  kaynak

  İnternetin köklerini 1962 yılında J.C.R. Licklider’in Amerika’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology’de (MIT) tartışmaya açtığı “Galaktik Ağ” kavramında bulabiliriz. Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmişti. Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi’nin (DARPA – Defense Advensed
  Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti. MIT’de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk
  kez birbirleri ile ‘konuşmasını’ ise 1965 yılında gerçekleştirdi.

  1966 yılı sonunda Roberts DARPA’da çalışmaya başladı ve “ARPANET” isimli projesi önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. ARPANET’İ oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi (Gromov, 1998).

  Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı.
  1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol)ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararsı Bilgisayar İletişim Konferansı (ICCC- International Computer Communications Conference) isimli Konferansta, ARPANET’in NCP ile başarılı bir demontrasyonu gerçekleştirildi. Yine bu yıl içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı. NCP’DEN daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol,
  1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolu (Transmission Control Protokol/ protokol – TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IPbugün varolan ağının ana halkası olarak yerini aldı.

  1980 yılların ortasında Savunma Bakanlığı’na bağlı (DoD) Amerikan askeri
  bilgisayar ağı, ARPANET’ten ayrıldı ve MILITARY NET adı ile kendi ağını kurdu. 1986 yılında Amerikan bilimsel araştırma kurumu ‘Ulusal Bilim Kuruluşu’ (NSF), ARPANET
  için ülke çapında beş büyük süper bilgisayar merkezi kurulmasını içeren kapsamlı bir öneri paketi öne sürdü. ARPANET Amerikan hükümetinin sübvansiyonu ile NSFNET olarak düzenlendi. 1987 yılında yeniden düzenlediği yapılanması planı ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s (daha önce 56 Kb/s idi) güçlü bir omurgayı işleteceğini duyurdu.

  NSFNET Merit olarak adlandırılan Michigan Eyaletindeki üniversitelerin organizasyonu ile NSF’in yaptığı bir anlaşma doğrultusunda işletilmeye başlandı. NSFNET’in işletilmesine bir süre sonra Merit’in yanında ABD’nin dev bilgisayar firması IBM ve haberleşme firması MCI dahil oldu. NSFNET’in işletilmesine yönelik 1990 yılında oluşturulan bu birlik ‘İleri Ağ Hizmetleri’ (ANS-Advance Network

  1990 yılında NSFnet ile özel şirketlerin ortak işletmesi ile başlayan özelleştirme
  süreci, 1995 yılı mayıs ayında NSF’nin omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesi ile tamamlandı. 1995 yılından itibaren ABD omurga işletimi
  tamamen özel işleticilerinin elindedir.

  ‘e çeşitli şekillerde, başlangıcından 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10,000 bilgisayar ağı, 3,000,000 dan fazla bilgisayar ve 25 milyonu aşkın kullanıcı bağlanmıştır. Bu sayı, Web Sayfası kavramının kullanıma girdiği 1995 yılı içinde büyük bir patlama göstermiş ve 60 milyon’a ulaşmıştır. Bu sayının 1996 yılı içinde de, her ay yüzde 10 artması beklenmekteydi. Ve şu an Türkiye’ de 5 Milyon, Dünyada toplam 300 Milyon İnternet kullanıcısı olduğu sanılıyor. Görüldüğü üzere büyük bir hızla dünyanın her köşesine din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan erişmektedir. Şu an yeni yüzyılın en büyük iletişim ve reklam araçlarının başında gelmektedir.
  , teknik olarak, TCP/IP protokolü ile desteklenen pek çok servis sunar. Örnek olarak, erişimi olan bir kullanıcı, eğer kendisine yetki verilmişse, ’ e bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilir, onları kendi bilgisayarına alabilir, kendi bilgisayarından da erişimi olan başka bir bilgisayara dosya/bilgi gönderebilir. Bu özellik, dosya transfer protokolü olarak bilinir. Benzer şekilde, üzerindeki kullanıcılar birbirlerine elektronik posta gönderebilirler.

  İçerik bakımından ise, ’ in sundukları bazen insan hayal gücünü zorlayacak boyutlara varmaktadır. Vizyondaki filmlerin kısa tanıtımlarını kolayca evimizdeki ekrana taşıyabilir ya da Amerikan Kongre Kütüphanesi’ nde tarama yapabiliriz, TÜBİTAK arşivine bağlanıp Bilim ve Teknik dergilerinin yeni ve eski sayılarını tarayabilir, yazıları okuyabiliriz, Hacettepe Üniversitesi’ ne uzanıp o anki Beytepe Kampüsü sıcaklıklarını grafiksel olarak görebiliriz, katılmak istediğimiz bir bilimsel toplantıya bildirimizi üzerinden gönderebiliriz. Örnekleri arttırmak mümkün; NASA servislerine bağlanıp, son uydu fotoğraflarını tarayabiliriz, şiir arşivlerine bağlanıp şiirler okuyabiliriz. Son yıllarda geliştirilen World Wide Web ve (yavaş yavaş unutulmasına rağmen, o bir klasikti) Gopher gibi modern araçları ile bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmış, ulaşılabilecek bilgiler ve sunulan servisler miktar ve çeşit olarak artmışlardır. ’ in sundukları; onu kullananların istekleri, hayal güçleri ve gelişen teknolojisi ile hep artmaktadır.

  , bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için değişik ‘bilgi tarama’ yöntemleri de sunar. Bu servislerden bazıları; Archie, Veronica, Jughead, Whois, Virtual Libraries olarak listelenebilir. ’ in sundukları çok geniştir ve bu kadar bilgi arasında, bilinçsiz bir kullanımla, insan yolunu çok kolay kaybedebilir.
  ’ e kişisel bağlantı için bir bilgisayara, bir modeme, bir telefon bağlantısına ve servis sağlayıcıdan alınmış kullanıcı şifresine gereksinim vardır.

  kaynak