• Hakkında.
 • Sosyal Medya için Forrester’ın Önerdiği Stratejilerden Haberdar Mısınız?


  Sosyal medya kullanımı arttıkça bu direk iletişim kanalının tüketicilere ulaşmak için nasıl bir strateji ile kullanılacağı, çok daha önemli hale geldi. Araştırma şirketi Forrester tarafından desteklenen sosyal medya stratejisi kitabı Groundswell (Ani Patlama), bu konuda önemli bir kaynak. Charlene Li ve Josh Bernoff tarafından yazılan kitapta sosyal etkinin kontrol edilme yolları; müşterileri analiz etme ve sosyal kanallar aracılığıyla etkileşim kurma metodları, onlarca firmanın yaşadığı örnekler ışığında bir araya getirilmiş.

  Müşterileri Anlamak
  Groundswell stratejisinde öncelikli amaç, insanları daha iyi anlamak. Social Technographics Profile aracı ile tüketicilerin aşağıdaki alt gruplara ayrılması sağlanıyor. Ve hedef kitlenin içerisinde bu grupların ağırlıklarının analiz edilmesi amaçlanıyor.

  1) Yaratanlar (Creators): blog yazanlar, video yükleyenler
  2) Hoşsohbetler (Conversationalists): durum güncelleyenler
  3) Eleştirmenler (Critics): yorum yazanlar
  4) Toplayıcılar (Collectors): oylayanlar
  5) Katılımcılar (Joiners): profilleri bulunanlar
  6) Seyirciler (Spectators): blog okuyanlar
  7) İlgisizler (Inactives): hiçbir sosyal aktivite yapmayanlar

  Aşağıda Social Technographics Profile aracından aldığım grafikte göreceğiniz gibi ABD’de genel kitle içerisinde Joiners ve Spectators ciddi bir orana sahipken, Avrupa’da genel kitlede Inactives çok yüksek.

  Bu arada İspanya ve İtalya gibi Türkiye’ye benzeyen ülkelerde erkeklerin ağırlıklı olduğu gruplar Critics ve Spectators olurken; kadınlar Joiners ve Inactive gruplarında daha yüksek bir orana sahip.

  Aksiyon Almak
  Hedef kitle ile bu analiz üzerine kurulacak iletişim stratejileri için ise POST (people-objective-strategy-technology) isimli bir metod öneriliyor.

  Örnek verecek olursak; kitapta ‘Hedef bölümü (objective)’ için yapılabileceklerin listesi ise şöyle:
  Dinleme (Listening): sosyal raporlama araçları ile markayı gözetlemek
  Konuşma (Talking): blog oluşturmak
  Tetikleme (Energizing): marka ile ilgili raiting ve yorum eklentileri kullanmak
  Destekleme (Supporting): marka hakkında forumlar oluşturmak
  Kucaklama (Embracing): müşteriler arasında öneri yarışmaları düzenlemek

  Son olarak, kitabı okurken kafamda oluşan bir değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum:
  Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki firmaların çalışanları, kurumun kendi iletişim gücünden daha fazla fayda sağlayabilir. Yani kollektif olarak, tek bir mesajı; ücretli ve planlanmış kanallar aracılığı ile vermek yerine her çalışanın medya kanalına dönüştüğü bir yeni dünya düzenine geçiyor olabiliriz. Çok pazarlama bütçesi olan firmaların değil; çok çalışanı bulunan firmaların daha büyük medya gücüne sahip olduğu bir dünyanın olabileceğini yadsımamalıyız. Tıpkı çalışanlarına ürettikleri araçları satmak gibi bir ölçek ekonomisi rüyası ile iş dünyasını değiştiren Henry Ford’un yenilikçi üretim modeli gibi; bireysel pazarlamanın gücünü kullanmayı deneyecek firmalara hazırlıklı olmalıyız.

  kaynak