• Hakkında.
  • Radyumu kim ne zaman keşfetti


    * 1902~ Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler.

    Radyum

    Vikipedi, özgür ansiklopedi

    1898 yılında Fransız fizikçileri Pierre Curie ve eşi Marie Curie tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra dır.Bu element doğal bir element olmayıp sonradan kimyasal yollarla bulunmuştur.Çok az miktar kullanılması gereken bir madendir.Radyumu tedbir almadan kullanmak teklikelidir; çünkü sürekli olarak içe işleyen öldürücü ışınlar çıkartır; radyumun bu özelliğine radyoaktiflik denir.Radyumu karı-koca Fransız bilginleri Pierre ve Marie Curie keşfetmişlerdir.1898’de bir uranyum filizi olan pekblend üzerinde çalışırken bu madenden 900 defa daha radyoaktif bir cismin varlığığnı saptamışlardır.Buna radyum adını vermişlerdir.On iki yıl sonra Marie Curie, bir ton pekblendi büyük bir sabırla işledikten sonra bir kaç desigramlık saf radyum elde etmeyi başarmışlardır.